FANDOM


Endenahasa kanjons ir ezerdobe, kurā atrodas Alda Are. Tās trieciena rezultātā ezers iztvaikoja, bet tagad no kalna ir satecējis ūdens atjaunojot nelielu daļu ezera. Ezerdobi apņem krauja, no kuras var izkļūt ar liftu, kurš darbojas izmantojot kristālus. Savukārt pašas kraujas ir kā nosētas ar šiem kristāliem, kuri ietriekušies tajā sprādziena laikā.

Teritorijas Kaalla salā
Kaalla Sala
Alda Are · Alumiņu ezers · Animbdala · Apsolītā likteņa kalns · Arubdala · Aramēseja · Dienvidmežs · Endenahasa kanjons · Ezgeda · Ezgedas kanjons · Gezerdala · Īseja · Lauzto koku krasts · Likteņstabs · Mnavara · Ziemeļmežs · Zudušo sapņu ieleja